Loterij Herxen

Bedankt voor uw steun!

Afgelopen december zijn wij met goede moed de actie “Windithuis” gestart. Het doel was om middels een loterij extra gelden te genereren om de renovatie van ons Dorpshuis Herxer Marke mede te kunnen financieren. Sindsdien hebben wij met man en macht geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren en een lot te laten kopen. In de laatste fase is zelfs een waardevolle Ferrari aan het prijzenpakket toegevoegd om de loterij nog aantrekkelijker te maken voor verschillende mensen in heel Nederland.

Toch is het ons helaas niet gelukt om het wettelijk vereiste minimum aantal loten van 7.708 te verkopen. Dat houdt concreet in dat wij deze loterij helaas moeten beëindigen en dat de uiteindelijke trekking niet door zal gaan.

Natuurlijk is dit voor ons een teleurstelling, maar tegelijkertijd zijn we blij met alle positieve reacties en donaties. Hierdoor is de loterij toch niet voor niets geweest.

Wij willen daarom iedereen die een steentje heeft bijgedragen hartelijk bedanken voor de steun en het gegeven vertrouwen!

Wat betekent dit voor onze deelnemers?

Deelnemers ontvangen het aankoopbedrag van hun lot(en) terug, tenzij een deelnemer heeft aangegeven het lot te willen doneren. Binnen circa 5 werkdagen zal het bedrag worden uitbetaald.  

Er zijn veel deelnemers die aan hebben gegeven de aankoopprijs van hun lot te willen doneren indien de loterij niet doorgaat. Hier zijn wij enorm dankbaar voor! Deze donaties zullen bijdragen aan de renovatie van ons dorpshuis. Alle personen die ons hebben gesteund met hun donatie, krijgen bovendien een bijzondere plek op de Wall of fame in ons dorpshuis! Hierover wordt later meer bekend.

Kan ik Dorpshuis Herxen alsnog steunen?

Meerdere personen hebben aangegeven het aankoopbedrag alsnog te willen doneren. Dat doet ons erg goed! Alle personen die ons hebben gesteund met hun donatie, krijgen bovendien een bijzondere plek op de Wall of fame in ons dorpshuis! Wilt u ons ook alsnog helpen met uw donatie? Dat kan! 

Herxen alsnog steunen 

Een extra bedankje voor…

Er zijn veel mensen die hun uiterste best hebben gedaan om deze loterij op te zetten en te laten slagen, die zijn wij vanzelfsprekend heel erkentelijk. Een aantal personen en instanties willen wij graag extra bedanken: de familie Koerhuis voor het ter beschikking stellen van de woning, Roel Jochems voor het ter beschikking stellen van de Ferrari, burgemeester Ton Strien, de wethouders Marcel Blind, Anton Bosch en Herman Engberink van de gemeente Olst-Wijhe en Glenn de Randamie, beter bekend als Typhoon voor hun belangeloze support. Jullie zullen op een gepaste manier worden bedankt voor jullie steun!

De prijzen

Zowel het vakantiehuis als de Ferrari staan inmiddels weer te koop! Interesse?
Bekijk het vakantiehuis of de Ferrari.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit bericht een vraag? Stel deze gerust via onze contactpagina.

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Dorpshuis Herxen,
Fred Dalhuisen (voorzitter)