Privacyverklaring

Privacy en cookie reglement

Dorpshuis Herxen hecht veel waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dorpshuis Herxen gaat zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen aan ons verstrekt worden voor de uitvoering van de trekking van de loterij en voor het verwerken van de financiële administratie/facturatie. Hiervoor leggen wij uw naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats, e-mailadres, bankrekeningnummer en eventueel telefoonnummer vast.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Dit zal voornamelijk bestaan uit het toesturen van e-mailberichten waarin u op de hoogte gehouden wordt over het verloop van de loterij of andere nieuwsfeiten met betrekking tot de loterij.

Wilt u geen berichten ontvangen dan kunt u uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken kan door ons een e-mail te sturen met als onderwerp “intrekking toestemming” naar ons e-mailadres info@windithuis.nl.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Dorpshuis Herxen deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Echter voor de trekking is Dorpshuis Herxen wel gerechtigd om de winnaars van de diverse prijzen, de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen bekend te maken. Tenzij de deelnemer vooraf uitdrukkelijk heeft aangegeven geen publicatie te willen. De deelnemer dient dan een e-mail te sturen naar e-mailadres info@windithuis.nl.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Verlies van uw persoonsgegevens
Dorpshuis Herxen heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Gebruik van cookies
De website www.windithuis.nl maakt alleen gebruik van analytische cookies.

Wijzigingen
Dorpshuis Herxen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Vragen
Voor vragen over het privacy en/of cookie reglement kunt u contact met ons opnemen via info@windithuis.nl .