Disclaimer

Disclaimer
Op het gebruik van de website www.windithuis.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Dorpshuis Herxen heeft haar uiterste zorg besteed bij de samenstelling van deze website. Dorpshuis Herxen streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Dorpshuis Herxen niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dorpshuis Herxen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dorpshuis Herxen heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Dorpshuis Herxen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht

Geen aansprakelijkheid
Dorpshuis Herxen doet zijn uiterste best om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Dorpshuis Herxen kan evenmin, hoewel zij ernaar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.
Dorpshuis Herxen wijst de gebruiker er nadrukkelijk op dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Voor schade die voortvloeit uit het bezoeken van deze externe bronnen of het tot zich nemen van informatie van/via deze bronnen (op welke wijze dan ook) neemt Dorpshuis Herxen geen enkele verantwoordelijkheid en kan daarvoor derhalve niet aansprakelijk gesteld worden.